Povinná výbava motorových vozidel

Do oblasti povinné výbavy motorových vozidel spadají jasně definované nástroje, příslušenství a náhradní díly, které musí být součástí každého motorového vozidla, které se svým pohybem stane součástí vytvořené infrastruktury pozemních komunikací. Pouze za těchto předpokladů a dodržení všech pravidel týkajících se obsahu povinné výbavy, se na vozidlo pohlíží jako na způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

Povinná výbava se v jednotlivých státech mírně liší. Pro Českou republiku pak platí úprava vyhlášky, kterou v plném znění naleznete na tomto webovém odkazu.

povinna vybava

Co je obsahem povinné výbavy pro rok 2018

V některých ohledech se litera zákona nechce podřídit postupujícím moderním technologiím a neustále nás nutí sebou vozit takové díly, s kterými si většina motoristů neví rady. Náhradní žárovky jsou určitě skvělou pomůckou, ale co když je při výměně nutné odmontovat celou přední masku? Podívejme se na to, co vše musí mít osobní automobil zahrnuto v povinné výbavě, aby nedal policii zbytečný závdavek k pokutování.

webovém odkazu >> Všeobecný návod ke kontrole zde >>
Pokazilo se vám vozidlo? Využijte služeb autopůjčovny nebo půjčovny dodávek

Náhradní elektrické pojistky

Z nezávazných průzkumů jasně vyplývá, že 99 % všech účastníků silničního provozu se vůbec nezajímá o to, kde se v jejich vozidle pojistná skříň nachází. V době, kdy nejsme na svém voze schopni opravit ani triviální závadu nebo komplikaci se motoristé přestávají zajímat úplně o vše. Právě z těchto důvodů se setkáváme s jasnou strategií týkající se nákupu univerzální sady pojistek na čerpací stanici, které následně bez jediného povšimnutí skončí v přihrádce.

01

elektrické pojistky
Náhradní žárovky

Náhradní žárovky

Každý automobil pohybující se v silničním provozu musí sebou vozit náhradní žárovku od každého používaného světelného zařízení a světelné signalizaci. Výjimku v této specifické skupině tvoří pouze zvláštní světelné výstražné zařízení. Zde se však setkáváme s velkým paradoxem. Majitelé moderních vozidel, kde jsou přední světlomety tvořeny laserovými světly musí i přes nesmyslnost zákonné citace v zavazadlovém prostoru vozit zcela zbytečné náhradní žárovky bez jakékoliv využitelnosti. I přes to, že není v našich silách v automobilu s diodovými světly vyměnit svépomocí prakticky vůbec nic, krabička se žárovkami nás zachrání od případné pokuty ve výši 2000 Kč.

Veškeré informace, novely a úpravy o obsahu povinné výbavy naleznete vždy s dostatečným předstihem přímo na stránkách Ministerstva dopravy

Příruční zvedák a klíč na matice

jeho nosnost musí být rovna alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy popřípadě jízdní soupravy rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla vyplývající z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla, která je určena výrobcem pro použití zvedáku. K tomu nesmí chybět odpovídající klíč na matice s ohledem na přítomné šrouby. 

03

příruční zvedák
reflexní vesta

Reflexní vesta

Reflexní vesta je součástí povinné výbavy ve všech členských státech Evropské unie a ukládá povinnost si jí obléci pokaždé, když na vozovku vystupujete ze svého vozidla za mimořádné situace. Řidič havarovaného vozidla nebo účastník dopravní nehody je povinen si reflexní vestu obléci. Zbytek posádky už tuto povinnost nemá. Od roku 2016 však platí zákon, že pokud by se posádka pohybovala na neosvětlené vozovce mimo obec, musí být vybaveny reflexními prvky. V opačném případě za to hrozí pokuta ve výši 2000 Kč. 

Náhradní kolo

vozíme upevněné v držáku. Pokud by se na vozidle používala kola s odlišnými rozměry, musí se náhradní kolo stát univerzálním a sloužit k dojetí do příslušného servisu nebo místa opravy. Tato povinnost se nevztahuje na vozidla s pneumatikami zvláštní konstrukce, které umožňují nouzové dojetí i po svém defektu. Pokud je tedy osobní automobil vybaven pneumatikami runflat, nemusí majitel takového motorového vozidla vozit rezervní kolo, sadu na opravu defektu, ani zvedák, ani klíč.

Pak zde existuje ještě možnost si zakoupit sadu na opravu defektu pneumatiky v podobě pěny. K tomu je nutné vozit menší kompresor k dofouknutí. Tím se dá ušetřit nemalé místo v zavazadlovém prostoru. Na těchto stránkách pak naleznete seznamy vozidel, které mohou rezervu za sadu na opravu kol zaměnit - http://www.mdcr.cz/

05

Náhradní kolo
výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník

Další důležitou součástí povinné výbavy i pro rok 2018 se stává výstražný trojúhelník. Slouží především k zajištění plynulosti provozu na pozemních komunikacích a umisťuje se jako signalizační pomůcka upozorňující na překážku na silnici. Překážkou je myšleno každé vozidlo, které bylo nucené nouzově zastavit na vozovce, kde k tomu není zákonem vymezený prostor.

Používá se i k označení vlečeného vozidla Více informací o homologaci a správném používání tohoto výstražného zařízení naleznete na stránkách WIPIPEDIA >

Autolékárnička

Autolékárnička nesmí chybět na žádném dopravním prostředku pohybujícím se po pozemních komunikacích. Obsah autolékárniček se pravidelně mění a je na každém motoristovy tyto změny sledovat a reagovat na ně. Autolékárnička je bezvýhradně povinnou výbavou, která musí splňovat přísná pravidla. Za žádných okolností nesmí být prošlá, byť by tuto záruční lhůtu překročil jediný obsažený prvek. Expirační doba je u jednotlivých artiklů lékárničky rozdílná a je nutné tyto hodnoty sledovat. Rozlišujeme celkem 4 tipy lékárniček podle kategorie vozidla.

Kdo jí může kontrolovat?

Auto lékárničku vám může kontrolovat pouze Policie ČR - ostatní složky tyto pravomoci nemají. Celý úkon si vždy nahrajte a zaznamenejte - máte na to právo. Policii stačí předložit pouze datum expirace - rozbalování ani kontrola prvků není nutná.

Více o obsahu autolékárniček pro rok 2018 naleznete na tomto webovém odkazu
https://autobible.euro.cz/autolekarnicka-roce-2018-vsechno-musi-obsahovat-casto-se-musi-menit/

07

Autolekarnička

Jak je to na Slovensku

Podívejme se na malý příklad, jak je to s povinnou výbavou u našich sousedů. Zde se zákony příliš neliší, ve voze je nutné mít trojúhelník, vestu, lékárničku i další prvky. Jediné, na co si zde dávejte pozor, tak na umístění GPS, která nesmí být na předním skle a bránit ve výhledu.

Silniční zákon o povinné výbavě si lze pročíst zde